شیپور
استخدام
نیازمند به فروشنده خانم

تاکستان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند به فروشنده خانم شیف صبح ساعت 9تا2 حقوق ماهانه یک میلیون تاکستان روبروی شهرداری کفش پاشنه طلا 0912XXX7699 آقای فصیحی