شیپور
استخدام
نیازمند. خیاط راسته دوزی

نیشابور

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلامـ نیازمندخیاط راسته دوز. باحقوق وپورسانت سابت. تولیدی تعمیرات مبل