شیپور
استخدام
فست فودکار

تبریز

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفراقا فست فودکار دریک رستوران بین المللی درابوریحان نیازمندیم حقوق مزایا بیمه ناهارشام سرویس برگشت 0935XXX2384