همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس بهینه سازی شبکه رادیویی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
این اداره مسئولیت بهینه سازی شبکه رادیویی را به عهده دارد و در ارتباط مستقیم با اداره طراحی شبکه رادیویی و انتقال رادیویی می‌باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
انجام مجموعه اقدامات و عملیات جهت استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری شبکه رادیو و حفظ و بهبود شاخص های کیفیتی این حوزه
پاسخگویی به کارهای اجرایی از سمت مدیریت
توانایی تهیه گزارشات مورد نیاز
توانایی انجام فعالیت‌های بهینه سازی رادیو نظیر پاسخگویی به تیکت‌ها و تحلیل لاگ‌ها
توانایی آنالیز خروجی‌های ابزار performance و تعامل فنی با پیمانکاران بهینه سازی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
انجام مجموعه اقدامات و عملیات جهت استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری شبکه رادیو و حفظ و بهبود شاخص های کیفیتی این حوزه
پاسخگویی به کارهای اجرایی از سمت مدیریت
توانایی تهیه گزارشات مورد نیاز
توانایی انجام فعالیت‌های بهینه سازی رادیو نظیر پاسخگویی به تیکت‌ها و تحلیل لاگ‌ها
توانایی آنالیز خروجی‌های ابزار performance و تعامل فنی با پیمانکاران بهینه سازی