سازمانی فعال در حوزه خدمات سازمانی / مشاوره مدیریت
جاب ویژن
استخدام
تحلیلگر کسب و کار

سازمانی فعال در حوزه خدمات سازمانی / مشاوره مدیریت

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تخصص تیم ما طراحی و اجرای پروژه های تحول سازمانی است.ما در جستجوی یک هم تیمی جدید به عنوان تحلیلگر کسب وکار برای مشارکت در پروژه های جاری خود هستیم.خدمات ما به شرکت های در مسیر توسعه، کسب وکارهای سنتی و خانوادگی و استارت آپ ها کمک می کند تا در کنار توجه به زیرساخت ها مسیر رشد معناداری را تجربه کنند.خدمات ما انسان محور است.ما تلاش می کنیم شرکت های همکار ما محل بهتری برای زیستن، فعالیت و رشد پرسنل آن باشند.اگر از کمک کردن به سازمان ها برای رشد و تحول لذت می برید از حضور شما همیشه استقبال خواهد شد.شرح مسئولیت ها:اجرای مسئله یابی و سنجش بلوغ سازمانیجمع آوری داده و انجام تحقیق و تحلیل هایی برای طراحی راه حل هاایفای نقش به عنوان تسهیلگر اجرای فرایندهای مدیریت سرمایه انسانی در سازمان هاتحلیل داده های فروش، محصول و ... با هدف ارائه بینش کسب وکار برای تصمیم گیری در مسیر تحولانجام مطالعات ثانویهتهیه مستندات و گزارش های مورد نیازشرح مهارت های موردنیاز:داشتن درک صحیحی از مبانی مدیریت و تحلیل کسب وکارعلاقه به صنعت مشاوره مدیریتاشتیاق و کنجکاوی بالا برای آموختن و پیشرفتداشتن مدل ذهنی تحلیلگر و تفکر سیستمیمهارت های ارتباطی قوی (گفتاری و نوشتاری)برنامه ریزی و مدیریت زمان