شیپور
استخدام
به یک فروشنده نانوایی نیازمندیم

تبریز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
با سلام به یک نفر جهت فروشنده نان در نانوایی نیازمندیم ساعت کاری 7/30صبح تا 11/30 صبح