شیپور
استخدام
تولید محتوا از راه دور

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مامان زهرا: مسلط به محتوا نویسی پر داختی ها به صورت ماهانه می باشد تولید محتوا 1000کلمه ای بعد از تایید30 هزارتومان حق الزحمه تولید محتوا2000کلمه ای بعد از تایید60 هزارتومان حق الزحمه تولید محتوا 3000کلمه ای ای بعد از تایید1100 هزارتومان حق الزحمه کار به صورت دورکاری می باشدو به کامپیوتر و اینترنت نیاز دارد لطفا فقط با این شماره 0902XXX0890 از طریق "ایتا" یا "بله" در ارتباط باشید