شیپور
استخدام
کار درشرکت دورکاری

پاکدشت

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار در شرکت به صورت دورکاری با مزایای بالا حقوق 5 الی 8 میلیون همراه با بیمه تامین اجتماعی