دیوار
استخدام
فروشنده

تهرانپارس غربی

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروشنده پوشاک بچکانه