همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس توسعه و استقرار سیستم تیکتینگ

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
توسعه سامانه تیکتینگ مبتنی بر استاندارهای ITIL‌ و eTOM
استخراج فرآیندهای سازمان و پیاده‌سازی آنها در سامانه تیکتینگ مبتنی بر استاندارهای ITIL‌ و eTOM
ارتقاء فرآیندهای سازمانی
نظارت بر فرآیندهای سازمانی و طراحی و تولید گزارش‌های مربوطه

 برخی از وظایف مورد انتظار:
مطالعه استانداردهای ITIL‌ و eTOM
ارائه استانداردهای فوق به برخی همکاران
مشارکت در توسعه ابزار تیکتینگ مبتنی بر استانداردهای فوق
مشارکت در استخراج و پیاده‌سازی فرآیندهای سازمان مبتنی بر استاندارهای فوق

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با استانداردهای ITIL‌ و eTOM
آشنایی با مدیریت فرآیندها در سازمان‌های بزرگ
آشنایی با نحوه استخراج فرآیندهای سازمان‌های بزرگ
آشنایی با پیاده‌سازی خودکار فرآیندها در سیستم‌های تیکتینگ
آشنایی با توسعه سیستم‌های تیکتینگ