شیپور
استخدام
کارگر ساده تمام وقت

داران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کاگر ساده همه نوع کاریم بلدم کار تو خونه پیتزایی کار کردم و ... ی همچین چیزایی به حقوق 3 تومنم راضیم هرجام باشه میام فقد جا خواب داشنه باشه نداشته باشه یکمی بیشتر میگیرم . برای پول عمل خواهرم به ی کار فوری نیاز دارم تماس بگیرید شماره تماس: