شیپور
استخدام
کارگر گاو داری میخوام

قزوین

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار گر گاو داری میخوام 15گاو15 گوساله توی روستا بیرون نیست هم چیز داره خانه آب برق گاز داره کنار جاده پیامک جواب نمیدم بیمه نداره شماره تماس: