سازمانی فعال در حوزه تجارت / بازرگانی
جاب ویژن
استخدام
حسابداری

سازمانی فعال در حوزه تجارت / بازرگانی

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نرم افزار ارمغان باراناکسل