شیپور
استخدام
حسابدار مالی فوری

بابل

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۸ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بابل جاده شهید صالحی نرسیده به شهر گتاب روستای بالا سرست