شیپور
استخدام
نیرو جوان زرنگ

شهریار

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نیرو جوان زرنگ جهت کار درستوران ترجیحا افغانی نیازمندیم 0938XXX0327 اکبری