شیپور
استخدام
استخدام بازاریاب

کاشان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۲ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازاریابی شرکت معتبر مواد غذایی و شوینده