شیپور
استخدام
چرخکار اقا یا خانم

کرج

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی همکار خانم یا آقا جهت چرخکاری دریک کارگاه تولیدی نیازمندیم سابقه کار با چرخ صنعتی الزامی می‌باشد سفارشی دوز هستیم چرخکار تمیزدوز مد نظر می‌باشد حقوق با توجه به مهارت در کار پر داخت میشود کار در. داخل کارگاه انجام میشود وبیرون بر نداریم لطفاً سوال نفرمایید