پایانه های داده ای نوین
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تحلیل کسب و کار

پایانه های داده ای نوین

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
آشنایی با زبان های مدلسازی فرآیند نظیر 2BPMN و UMLآشنایی با پایگاه دادهآشنایی با نرم افزاهای داشبوردسازیآشنایی با یکی از زبان های برنامه نویسی یا تسلط بر مفاهیم آنداشتن تفکر سیستمی و فرآیندیتحلیل و مستندسازی نیازمندی ها و ارائه راهکار مناسب با استفاده از قابلیت ها و ابزارهای سازمانتوانایی شناخت سیستم ها، تجزیه و تحلیل، تست و عیب یابی و استقرارتسهیل ارتباط بین تیم های فنی، کسب و کاری و پیمانکارانتوانایی تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش های مدیریتیشرکت در جلسات کسب و کار مربوط به تیم و سازمانتوانایی انجام همزمان چند فعالیت، سازگاری و انعطاف پذیریمدیریت زمان، دقت و تمرکز بالادارای روحیه کار تیمی و توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران