شیپور
استخدام
راننده پایه یک

آبگرم

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ب یک نفر راننده پایه یک جهت کار با ماشین اویکو 440 کمپرسی نیاز داریم .