شرکت صنایع تولیدی کروز
جاب ویژن
استخدام
کارشناس برق الکترونیک - آقا

شرکت صنایع تولیدی کروز

جاده مخصوص

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

کارشناس برق الکترونیک


انجام اور مرتبط با عنوان شغلی