شیپور
استخدام
استخدام نیرو جوان و بازنشسته جهت انجام امور حراست و نگهبانی

شیراز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی نیروی جوان و بازنشسته جهت انجام امور حراست و نگهبانی در محدوده صدرا و سطح شهر شیراز نیازمندیم