کاریابی های حضوری
استخدام
حسابداری

مشهد

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری