شیپور
استخدام
بازاریابی وفرش

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروش پورسانتی با حقوق و پوسانت