دیوار
استخدام
ریس حسابداری

جردن

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ئیس حسابداری مسلط به سپیدارسیستم و آشنایی کامل به اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار و L.C وصادرات و واردات و ثبت در سامانه های مرتبط با حداقل ۷سال سابقه و چند نفر حسابدارو آشنا با حقوق و دستمزد و انجام تکالیف مالیاتی وتسلط به سپیدارسیستم جهت فعالیت در یک مجموعه معظم بازرگانی نیازمندیم