همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس طراحی شبکه رادیویی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
در این حوزه طراحی بخش سلولی موبایل شبکه همراه انجام می‌شود و نامبرده بایستی توانایی کار با ابزارهای طراحی مخابرات سلولی را داشته باشد.
همچنین بایستی تسلط کافی بر فناوری‌های LTE و 5G، آشنا با دانش دیتا ماینینگ، توانایی تحلیل با ابزارهای BI و تسلط بر برنامه نویسی داشته باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
توانایی کار با ابزارهای طراحی مخابرات سلولی
مسلط بر فناوری‌های LTE و 5G
آشنا با دانش دیتا ماینینگ
توانایی تحلیل با ابزارهای BI
مسلط بر برنامه نویسی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی کار با ابزارهای طراحی مخابرات سلولی
تسلط بر فناوری‌های LTE و 5G
آشنایی با دانش دیتا ماینینگ
توانایی تحلیل با ابزارهای BI
تسلط بر برنامه نویسی