شیپور
استخدام
نیازمند نیروی فضای سبز

تفت

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام نیروی کار مناسب جهت کار فضای سبز و باغبانی.. ترجیحا بازنشسته و دارای تجربه کار