شیپور
استخدام
مهندس برق آشنا با تابلو برق و الکتروموتور

یزد

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارخانه و معدن روی 24/7 اسکان وعده غذایی دارد