شیپور
استخدام
کارگر ساده جهت اپراتوری دستگاه چاپ و سایر فعالیت ها

آبیک

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی نیروی کار جهت فعالیت تولید . سن زیر 30 سال . دارای عدم سو پیشینه. دارای سلامت جسمی . به همراه بیمه و هزینه ایاب و ذهاب یا سرویس . شماره تماس: