شیپور
استخدام
سه نفر کارگر ماهر جهت چیدن زیتون

سیردان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به سه نفر کار گر ماهر ،با توانایی بالارفتن از درخت زیتون نیازمندیم محل کار: باغات طارم