شیپور
استخدام
فروشنده خانم برای نمایشگاه مبلمان

ملایر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروشنده خانم برای کار در نمایشگاه مبلمان