کاریابی های حضوری
استخدام
تنظیفات

مهر

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تنظیفات