همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس توسعه محصولات و خدمات

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
بررسی نیازمندی های طراحی و توسعه محصولات و خدمات تلکام
بررسی سبد محصولات و خدمات رقبا در حوزه صنعت تلکام و ارائه گزارشات مقایسه ای
مشارکت در تحلیل پتانسیل بازار و رفتار و نیاز مشتری محصولات و خدمات دیتا
طراحی محصول
تدوین طرح تجاری
راه اندازی تجاری محصول
مشارکت در مدیریت چرخه عمر محصولات و خدمات

 برخی از وظایف مورد انتظار:
مشارکت در تحلیل پتانسیل بازار و رفتار و نیاز مشتری محصولات و خدمات دیتا به منظور شناسایی بازارهای هدف
مشارکت در پایش فضای رقابتی محصولات و خدمات به منظور حفظ و توسعه مزیت رقابتی
مشارکت در مدیریت چرخه عمر محصولات و خدمات (طراحی و توسعه شامل طراحی قوانین کسب و کار و تهیه مستندات مفاهیم محصول یا خدمت جدید،تحویل محصول، مشارکت در آماده سازی جهت راه اندازی تجاری محصول، مشارکت در بررسی نیازمندی های تبلیغاتی، تهیه گزارشات مدیریتی، شناسایی مشکلات و اقدام بهبودی به منظور افزایش کیفیت تجربه مشتری)

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تسلط کامل به محصولات و خدمات صنعت تلکام
آشنایی کامل با فرایند طراحی، پیاده سازی و راه اندازی محصولات و خدمات همراه اول
تسلط به طراحی ، تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی و تهیه پرزنت
مدیریت چرخه عمر محصولات و خدمات همراه اول
توانایی مقایسه تحلیلی سبد محصولات و خدمات رقبا