همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارآموز طراحی و بهینه سازی Core"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
اطمینان از بهینه سازی عملکرد شبکه انتقال ، مطابق با روش های تعریف شده ، به منظور دستیابی به KPI از نظر کمی و کیفی.
اطمینان از به دست آوردن حاشیه ظرفیت شبکه انتقال و اهداف عملکرد آن.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
ارائه داده های پیکربندی شبکه و عناصر را به موقع برای راه اندازی نودهای هسته جدید
نظارت بر ادغام نودهای هسته جدید
اطمینان از انطباق با قرارداد MS و شناسایی هرگونه روند نامطلوب در عملکرد شبکه اصلی قبل از آنکه منجر به تخریب واقعی سرویس شود.
انجام تمام تجزیه و تحلیل ردیابی تماس لازم برای بررسی
پشتیبانی از مهندس رادیو برای عیب یابی کیفیت پایان
تأیید از طریق برنامه ریزی مداوم ظرفیت عملیاتی مطابق با حاشیه ظرفیت مورد نیاز که در دستورالعمل های اصلی مهندسی مشتری تعریف شده است.
گزارش تمام مشکلات مربوط به ظرفیت
پشتیبانی تیم برنامه ریزی رادیویی برای اندازه گیری و استراتژی صفحه بندی تماس های ورودی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
مهارت های بهینه سازی Core