دیوار
استخدام
حسابدار مالیاتی

شمشیری

حقوق:

مطابق با وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک خانم حسابدار آشنا به امور مالیاتی-نرم افزار سپیدار حداکثر ۳۵ ساله-با ۴سال سابقه کاری مرتبط محدوده سه راه آذری نیازمندیم.