ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
People Analytics Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

64862332

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۱ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● مشارکت در برنامه‌ریزی منابع انسانی و همکاری با امور مالی منابع انسانی برای بودجه‌بندی از طریق اقدامات مختلف، از جمله ارائه بینش تاریخی مناسب و همچنین روندها و بهترین شیوه‌ها برحسب نیاز. ● شناسایی حوزه های بهبود کیفیت داده های منابع انسانی و پیگیری با ذینفعان در مورد اقدامات اصلاحی همسو با خط مشی حاکمیت داده های منابع انسانی. ● جمع آوری و تهیه جوایز تعالی و ممیزی مدارک و شواهد مورد نیاز. ● برای تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و اهداف منابع انسانی، تحقیق برای مقایسه با بهترین شیوه‌ها، جستجوی فرصت‌ها و زمینه‌های بهبود، و ایجاد پرونده‌های مبتنی بر داده با ذینفعان برای تسهیل دستیابی به نتیجه. ● استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی تحلیلی مختلف برای دستکاری داده‌ها و ارائه مدل‌های داده برای مدل‌سازی روندهای تحلیلی افراد آینده.