شیپور
استخدام
نظافت منزل کار

الوند

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
من مهمان زیاد دارام و باید تو پختن غذا و نظافت منزل کار کند.