عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه (سدسازی)

عمران مارون

اهرم (تنگستان)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه و اخذ تائیدیه کارفرمابروزرسانی برنامه زمانبندی تفصیلی و اخذ تائیدیه کارفرماتهیه لایحه تاخیراتتهیه گزارشات دوره ای مورد نیاز ذینفعانتهیه مستندات تصویری از پیشرفت پروژه و ارائه به مدیریتبرگزاری جلسات ادواری مربوط به برنامه زمانبندی با واحدهای کارگاهی(جلسه عارضه یابی و بازخورد)تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه مربوطه