آسیاتک | Asiatech
جابینجا
استخدام
استخدام سرپرست تحلیل کسب و کار

آسیاتک | Asiatech

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۰ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
وظایف کلیدی:* تجزیه و تحلیل ، تغییر یا پردازش مجموعه وسیعی از داده ها با استفاده از نرم افزار آماری* جمع آوری اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان* تدوین گزارشات تحلیلی کسب و کار (تحلیل شاخص های کسب و کار، شاخص های استراتژیک و …)*  انتقال نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تخصصی، ابزارهای مصورسازی و تکنیک های آماری در قالب نمودارها* ارائه نتایج شفاهی یا کتبی نتایج مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل داده ها به مدیریت یا سایر کاربران نهایی*شناسایی اهداف مدیریتی و مشکلات حوزه کسب و کار* بهینه کاوی و الگوبرداری از شرکت های موفق برای تدوین برنامه های استراتژیک* شناسایی روابط، روندها و عوامل تاثیرگذار بر نتایج تحقیقات* مطالعه و بررسی تحقیقات علمی جهت آگاهی از روندها و فناوری های تحلیلی نوظهور * آزمودن، اعتبارسنجی و تنظیم مجدد مدل‌ها جهت حصول اطمینان از پیش بینی دقیق نتایج مورد انتظار * نظارت و پیگیری بر تحقق اهداف استراتژیک و اقدامات بهبود* تهیه مستندات در تدوین استراتژی های سطح سازمان، نقشه استراتژی و واحدهای وظیفه ای* همسوسازی استراتژی سازمانی با ساختار سازمانی* پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد سازمانی*همکاری در جاری سازی مدل تعالی سازمانی در شرکت* طراحی و پیاده سازی  سیستم های مدیریت ریسک * انجام مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی در ارتباط با برنامه توسعه بر اساس اهداف کلان استراتژیک سازمان* توانایی بکارگیری روش های آینده پژوهی و آینده نگاری در تدوین برنامه استراتژیشایستگی های کلیدی:* تسلط بر تحلیل داده و تهیه گزارشات تحلیلی* مسلط بر مصور سازی داده ها (Data Visualization)* آشنایی کلی با ابزارهای مدیریت استراتژی مانند BSC و OKR* تسلط بر Data modeling & Data mining* مسلط بر  سیستم های ارزیابی عملکرد سازمانی* دانش عمیق در با مدلها و ابزارهای مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی* مسلط بر مدیریت ریسک سازمانی* تسلط بر تحلیل کسب و کار* مسلط بر امکان سنجی طرح های توسعه کسب و کار* آشنایی نسبی با دانش  ریاضی و آمار * آشنایی با یکی از زبان های برنامه نویسی* کار تیمی*  تکنیک های حل مساله و توان تصمیم گیری* مدیریت زمان