شیپور
استخدام
نیازمند خانم جهت امور منزل

شهر جدید هشتگرد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر خانوم جهت انجام نظافت منزل در هفته 3 الی 4 روز با حقوق خوب در محدوده هشتگرد جدید هستیم. چت شیپور به هیچ عنوان پاسخگو نیستم با تشکر از کارکنان شیپور