شیپور
استخدام
منشی جهت کار در دفتر

تربت جام

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک منشی خانوم جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم