الکترونیک برتر
دانشکار
استخدام
انباردار

الکترونیک برتر

حقوق:

3800000 - 5000000

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
 1. مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه
 2. تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضای فرمها و اسناد مربوطه
 3. کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها در هنگام تحویل و تحول
 4. تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آنها
 5. رسیدگی به موجودی انبارها و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش
 6. انجام مراقبتهای لازم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات من جمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی
 7. طبقه‌بندی و شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار برای قراردادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آنها
 8.  رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود در فواصل معین انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار به مسئولین مربوطه
 9. شناسایی کالاهای راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن
 10. مدیریت و حراست بر فضاهای فیزیکی انبار و موجودی ها طبق استانداردهای مربوطه
 11. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شرایط احراز:

سابقه کار مرتبط در حوزه انبار و حسابداری
آشنایی با رایانه، آشنایی با سیستم ها و روش های انبارداری و کنترل موجودی، مهارت های گزارش نویسی و گزارش دهی
فارغ التحصیل در یکی از رشته های برق (الکترونیک) ، مهندسی صنایع و یا حسابداری