شیپور
استخدام
جگرکی سیار ساعت کار از 7بعدازظهر تا 4صبح

فردیس

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار در فردیس می‌باشد