شیپور
استخدام
حسابدار مالی

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۳ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک نفر همکار جهت حسابداری فروشگاه مواد غذایی بصورت پاره وقت