کاریابی های حضوری
استخدام
حسابداری

آمل

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۲۰ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری