شیپور
استخدام
استخدام حسابدار

اردبیل

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک خانم مسلط به سپیدار سیستم ، اکسل و ورد ساعت کاری دست خودتون است . کار بصورت پروژه ای هست