منهاج توسعه پویا
دانشکار
استخدام
کارشناس مرکز نوآوری

منهاج توسعه پویا

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time,part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

 

آشنایی با مباحث کلی فناوری و نوآوری بسیار کمک کننده است.

قابلیت سرچ بالا قطعا مورد نیاز است.

توانایی و تجربه طرح نویسی حتی به صورت اندک نیاز است.

محیط کاری در دانشگاه یزد واقع شده و محیط بسیار سر زنده ای است.

توانایی همکاری با بزرگان اکوسیستم فناوری یزد که به عنوان مشاوران در شرکت حضور دارند.