همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس کنترل عملیات خدمات در محل

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
توانایی دریافت و پایش و داده آمایی
در ارتباط با خدمات درمحل و ارایه خدمات به مشتریان مختلف

 برخی از وظایف مورد انتظار:
پایش داده
تحلیل
ارزیابی
بیزنس خدمات درمحل
شاخص های کنترل

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
دیتا آنالیز
نحوه ارایه خدمات رسانی به مشتریان