گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس برنامه ریزی فروش

گلستان

پونک

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تنظیم برنامه فروش بر اساس برنامه کلان سالانه تخصیص برنامه به مناطق مختلف با توجه به روندهای گذشته و شرایط مختلف مناطقکنترل و نظارت بر شاخص های فروش اصلاح برنامه فروش شعب مختلف با توجه به کارایی آن ها و همچنین شرایط بازار در صورت نیازپایش شرایط بازار با استفاده از گزارش گیری از کارشناسان فروشتهیه طرح های انگیزشی خاص سازمان فروش در جهت بالاتر بردن میزان فروش در شرایط خاص