نور آفرین ایده
دانشکار
استخدام
برق – الکترونیک – آنالوگ و دیجیتال

نور آفرین ایده

تهران

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مطابق با پروژه مربوطه توضیح داده خواهد شد.