همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس دفتر مدیریت پروژه"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
کنترل و ساپورت پروژه های ارجاعی بر اساس استاندارهای بین المللی و مدل حاکمیتی شرکت نقش اول کیفیت و همراه اول

 برخی از وظایف مورد انتظار:
ساپورت پروژه ها بر اساس مدل حاکمیتی شرکت
کنترل پروژه ها بر اساس استانداردهای بین المللی و مدل حاکمیتی شرکت

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
مهارت customize نمودن استانداردها با پروژه ها